Bireysel Katılım Sermayesi

Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik), 15.02.2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, kişisel varlıklarını, tecrübelerini ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran bireysel katılım yatırımcısına ilişkin yardım yöntemleri belirtilmiştir.

Yönetmelik ile finansman bulunmasında sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimler için finansal bir araç olan bireysel katılım sermayesinin desteklenmesine, bireysel katılım yatırımcılarının faaliyetlerinin izlenmesine, denetlenmesine ve sona ermesine ilişkin düzenlemelerdeki işlemlere açıklık getirilmiştir. Bireysel katılım yatırımcısının kriterlerini yerine getirmesinde ve en az iki yıl iktisap ettikleri tam mükellef girişim şirketlerine ait iştirak hisselerini ellerinde tutmaları halinde devlet desteğinden yararlanmaları, bireysel katılım yatırımcısı olarak faaliyette bulunan gerçek kişilerin vergi desteğinden yararlanabilmelerinde Hazine Müsteşarlığı (Müsteşarlık)’na başvurusu, bireysel katılım yatırımcısı lisansı başvurusu ve gerekli belgeler, lisans süresi, devri ve iptali, asgari ve azami yatırım tutarları ile ortaklık paylarına ve girişim şirketi yönetimine katılım sınırlamaları açıklanmış olup, ayrıca Müsteşarlık bireysel katılım yatırımcısının akreditasyon kriterlerini yerine getirmesi halinde, bireysel katılım yatırımcı ağlarını akredite ederek faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla işbirliği yapabileceği bununla birlikte bireysel katılım yatırımcıya ait bilgilerin Müsteşarlıkça gizli tutulacağı hususu belirtilmiştir. 

Bireysel katılım yatırımcısının başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaracağı sermayesindeki kriterler ile yerine getirmesi gereken koşullar, devlet yardımından yararlanma şartları yukarıda açıklık getirilen Yönetmelik ile özetlenmiştir.