Elektrik Piyasası Kanunu

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe girdi. Kanunda, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan veya perakende satışı, ithalat ve ihracatı, piyasa işletimi ile bu faaliyetlerle ilişkili tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir. 

Kanun ile kamu ve özel sektör üretim şirketleri ile organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği elektrik üretimi yapabilecek olup, bu çerçevede lisans ve önlisans işlemlerinde uygulanacak işlemler açıklanmıştır. Ayrıca Kanun kapsamında lisanssız yürütülebilecek faaliyetlere de açıklık getirilerek yenilenebilir enerji sistemleri, rüzgar ve güneş enerjisi sistemlerine de yer verilmiştir. Kanun kapsamında denetim sistemlerindeki düzenleme ile lisanssız faaliyet gösteren kişilerin inceleme ve denetimi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Kurum) tarafından, elektrik dağıtım şirketlerinin denetimi ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca yapılacaktır. Kanunda, organize toptan elektrik piyasalarının işletilmesi ve bu piyasalarda gerçekleştirilen faaliyetlerin mali uzlaştırma işlemlerinin belirlenmesi, organize toptan elektrik piyasalarında yeni piyasalar kurulmasına yönelik çalışmaların yapılması, elde edilen bilgilerin Kuruma sunulması gibi birçok önemli hak ve yükümlülükleri bulunan Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) ticaret unvanı altında bir anonim şirket kurulacağı açıklanmış olup, EPİAŞ’a ilişkin teşkilat yapısı ile çalışma esasları açıklanarak Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde faaliyete geçeceği belirtilmiştir. 

Kanun ile elektriğin, maliyeti düşük, kaliteli ve çevreye uyumlu olarak tüketicilerin kullanımına sunulmasında güçlü mali yapıya sahip, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve oluşturulacak piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin yapılması amaçlanmıştır.