İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kademeli olarak 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren Kanun ile işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeler açıklanmıştır. 

Kanun ile işyerlerinin risk denetimi yaptırarak, risk sınıfına ve çalışan sayısına göre işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, profesyonel personel istihdam etmesi gerekmektedir. İşveren çalışanlarının iş ile ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup, işyerinde gerekli tedbirlerin alınmasını, alınacak tedbirlere ilişkin yerine getirilmesi gereken işlemler, mesleki risklerden korunma yöntemleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri gibi birçok önemli konuya açıklık getirilerek, bu kapsamda işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarına ilişkin görev ve yetkiler düzenlenmiştir. Kanun, çalışan sayısı ve risk sınıfına göre, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra, 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra yürülüğe girecektir.

Kanun ile işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarının sağlanmasına yönelik iş kazalarını önleyici, oluşacak risklere karşı koruyucu, işveren ve çalışanların sorumluluklarını kapsayan bir sistem amaçlanmaktadır.