Ticaret Sicili Yönetmeliği ve Yürürlüğü

Bakanlar Kurulu’nca 19.09.2012 tarihinde kararlaştırılan 2012/4093 karar sayılı Ticaret Sicili Yönetmeliği (Yönetmelik), 27.01.2013 tarihli ve 28541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, ticaret sicil kayıtlarının elektronik ortamda eksiksiz ve sağlıklı tutulması, hukuki güvenliğin teminat altına alınması, tescil işlemleri, ticaret sicil işlemleri, ticaret sicil personelinde aranacak nitelikler gibi birçok önemli madde açıklanmıştır.  

13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun ticaret sicil tüzüğüne ilişkin maddesine dayanılarak hazırlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek Yönetmelik uyarınca ticaret sicil müdürlüğünün teşkilatı ve denetimi, sicilde kullanılacak defterler ile bu defterlerde bulunacak bilgilerin, ticaret sicil işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, depolandığı ve sunulduğu Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) altında güvenli ve sağlıklı bir biçimde tutulması, ticari işletmenin tescili halinde işletmeye verilecek MERSİS numarası ticaret sicil numarası yerine geçeceği ve süresiz olarak saklanarak hukuki işlemler sırasında mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkları ve denetim elemanları müdürlüklerinden talep edilmesi halinde teslim edilmesi yada elektronik ortam üzerinden gönderilme işleminin sağlanması, ticari temsilci ve acente, gerçek kişilere, derneklere, vakıflara ait ticari işletmeler, kollektif ve komandit, anonim, limited şirketler ve kooperatiflere ilişkin başvuru ve belgeler, sicil başvuru, sicil tescil işlemleri, tescil için aranan şartların incelenmesi, itiraz ve ilan yöntemlerini ilişkin düzenlemeler açıklanmıştır.

Yukarıda özetlenen Yönetmelik ile 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ve birçok değişikliği içeren TTK’na yardımcı olarak gerekli açıklamaları içererek ticaret sicil işlemlerine açıklık getirilmiştir.