Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı

Bakanlar Kurulunca 25.03.2013 tarihinde onaylanan “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planının Kabulü Hakkında Karar” 20.06.2013 tarihli ve 28683 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.  

Tüm dünyaya ve uzaya yayılmış ve her geçen gün dahada gelişen bilişim sistemlerinin gelişmesine paralel olarak güvenlik zafiyetlerininde bir okadar arttığını görmekteyiz. Karar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgi teknolojileri üzerinden sağlanan her türlü hizmetin, kamu ya da özel sektör tarafından işletilen alt yapı bilişim sistemlerinin güvenliğini sağlamak, güvenliği en üst seviyede tutmak, oluşan suçların adli makam ve kollukça daha etkin araştırılarak gerekli önlemlerin alınması amaçlanmaktadır. Bilişim sistemlerinin veya bu sistemler tarafından işlenen bilginin gizliliği, bütünlüğü veya erişebilirliğinin ihlal edilmesine karşı oluşturulacak güvenlik stratejilerine açıklık getirilen Kararda, siber güvenlik riskleri, siber güvenliğin sağlanmasındaki göz önünde bulundurulacak ilkeler, stratejik siber güvenlik eylemleri ve bu çerçevede yasal düzenlemelerin yapılması, adli sürece yardımcı olacak çalışmaların yapılması, ulusal siber güvenlik sitemlerin güçlendirilmesi, siber güvenlikte yerli teknolojilerin geliştirilmesine yer verilmiştir. Kararda ayrıca 2013-2014 dönemi için stratejik siber güvenlik eylemlerine ilişkin oluşturulan eylem planlarına yer verilmiştir.

Tüm dünyada gelişmekte olan bilişim sistemlerinin ülkemizde de hızla yaygınlaşarak gelişmekle birlikte yaşam standartlarının yükselmesine hayatın her alanında kolaylıklar sağlanmasına yardımcı olmaktadır.